LEERLING
VAN VTI
WORDEN?

INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT

WIE BEN JE?

Wie kiest voor een opleiding elektriciteit heeft een technisch inzicht dat gekoppeld is aan handigheid. Je hebt doorzettingsvermogen, zin voor creativiteit, kwaliteitsbewustzijn en zin voor nauwkeurigheid. Veiligheidsprocedures zijn uiterst belangrijk, en je leert inzien dat iedereen zich daaraan moet houden.

Sociale vaardigheden, in team werken en zowel mondeling als schriftelijk kunnen rapporteren zijn ook belangrijk. 

Je wilt streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering, je hebt belangstelling voor technologische vernieuwingen en op ICT-vlak wil je een praktische kennis verwerven.

WAT LEER JE?

In het 7de jaar wordt de energieverdeling onder de loep genomen alsook industriële sturingen en automatisatie.

De leerplandoelstellingen en leerinhouden worden zodanig aangeboden, dat de praktijk en de theorie als één geheel worden ervaren. Daardoor worden theorie en praktijk goed op mekaar afgestemd. We wat je leert sluit aan bij de realiteit. Voor tekenen en opzoekingswerk wordt gebruik gemaakt van de computer.

Het belang van de bedrijfstages is heel groot. Het geeft je de kans om in de werkrealiteit te beleven en dit niet alleen op technologisch maar ook op administratief en sociaal vlak.

De geïntegreerde proef (6de en 7de jaar) wil het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes gericht op de beroepsactiviteit evalueren. Deze proef richt zich hoofdzakelijk op een toepassing van de specifieke vakken alhoewel hierbij de algemene vakken niet uit het oog verloren worden. 

Je hebt geen examens, maar wordt voor alle vakken permanent geëvalueerd.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

In het 7de jaar verwerf je een diploma secundair onderwijs. Dat maakt je sterker op de arbeidsmarkt.

Je kunt aan de slag bij een aannemer, elektricien en in de meeste grotere bedrijven, aangezien elektriciteit alomtegenwoordig is. Na verloop van tijd kun je eventueel ook als zelfstandige aan de slag.

INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT32
7FL
Algemene vakken
Godsdienst2
Project algemene vakken4
Wiskunde2
Engels2
Specifieke vakken
Industriële elektrische processen20
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.