LEERLING
VAN VTI
WORDEN?

MECHANICA

WIE BEN JE?

Wil je mecanicien worden? Hou je van vakmanschap?

Heb je oog voor detail en heb je technisch inzicht? Wil je aan machines werken Demonteren, monteren, frezen en draaien schrikt je niet af.

Ben je niet bang van een stevige portie praktijk en vakkennis? Wil je het proces van naaldje tot draadje leren kennen?

Wil je via de praktijk de theorie onder de knie krijgen? Heb je belangstelling voor technologische vernieuwingen en ook op ICT-vlak wil je praktische kennis verwerven?

 

Een ideale richting met veel arbeidsmogelijkheden. Na de derde graad kan je zo terecht op de arbeidsmarkt.

3232
3e jaar4e jaar
Godsdienst22
LO22
Engels22
Maatschappelijke vorming22
Nederlands33
Wiskunde22
GFL/ICT11
Mechanica1818

WAT LEER JE?

 • Verwerven van praktisch inzichten;
 • Hanteren van meetgereedschappen, hulpmiddelen en meetapparatuur (observeren, meten, experimenteren en onderzoeken);
 • Op een gepaste manier de meetwaarden, grootheden en eenheden kunnen toepassen;
 • Omgaan met meetnauwkeurigheid;
 • Onderzoeken van natuurlijke en technische systemen:
  • Energie, materie en informatie
  • Oorzaak en gevolg en terugkoppeling
  • Patronen
  • Verhouding en hoeveelheid
  • Stabiliteit en verandering
  • Structuur en functie
  • Systemen en modellen;
 • Ontwerpen van oplossingen van een hedendaags STEM-probleem;
 • Beargumenteren vanuit verschillende invalshoeken de keuzes bij het ontwerp en het gebruik van technische systemen;
 • Werken op een veilige en duurzame manier met materialen, chemische stoffen en technische systemen;
 • Aandacht voor de werkvoorbereiding en het organiseren van een veilige en ordelijke werkplaats;
 • Aandacht voor kwaliteitscontrole, zelfevaluatie en ergonomie;
 • Gebruik van digitale technologieën zoals bij het ontwerpen en het voorbereiden van je werk;
 • Mechanische tekeningen kunnen lezen in functie van een opdracht;
 • Tekenen van een werkstuk of constructie met 3D-software in functie van een project of opdracht;
 • Toepassen van aftekentechnieken op plaatmateriaal;
 • Krachtenleer kunnen verklaren a.d.h.v. toepassingen;
 • Verbanden herkennen en begrijpen van bewegingsleer in een toepassing;
 • Verbanden leggen tussen vermogen en rendement, kracht en krachtmoment alsook van bewegingsleer in een toepassing;
 • Herkennen van de verschillende materialen (ferro, non-ferro, kunststoffen en legeringen);
 • Monteren en demonteren van losneembare verbindingen en van borgingen;
 • Monteren van permanente verbindingen;
 • Niet-verspanende technieken toepassen volgens het technisch dossier;
 • De snijparameters van snijgereedschappen kennen en de invloed ervan kunnen verklaren;
 • Monteren en positioneren van snijgereedschappen, werkstukken en onderdelen volgens het technisch dossier;
 • Boren, draaien, frezen en zagen volgens het technisch dossier;
 • Lassen van hoeknaadverbinding en stompe lasnaadverbinding volgens de lasmethodebeschrijving;
 • Monteren en demonteren van machineonderdelen in functie van een opdracht of project;
 • Monteren en demonteren van plaatwerk in functie van een opdracht;
 • Geïnformeerd werken met materialen, machines en gereedschappen;
 • Probleemoplossende strategieën bedenken en uitvoeren alsook keuzes beargumenteren;
 • Digitaal projectdossier opmaken;
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.