LEERLING
VAN VTI
WORDEN?

BINNENSCHRIJNWERK & INTERIEUR

WIE BEN JE?

We verwachten jongens en meisjes die:

 • bereid zijn zich met volle overgave in te zetten bij de theoretische en praktische opleiding;
 • hun algemeen vormende en hun theoretische vakken regelmatig en grondig studeren;
 • oog hebben voor nauwkeurigheid, afwerking en stijl;
 • niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken;
 • zelfstandig een opgelegde opdracht kunnen uitvoeren en bereid zijn om in een groep ernstig werk te leveren;
 • alle nodige veiligheidsmaatregelen na leven;
 • eerbied hebben voor grondstof en voor gereedschap;
 • in de bouwbedrijvigheid een mooie toekomst weggelegd zien en die zich met overgave voor hun opleiding willen inzetten.

De afdeling is aangewezen voor jongens en meisjes met vaardige handen en een praktisch ingestelde geest. Ook algemene vakken worden serieus genomen, zelfs al ben je er niet zo sterk in.

WAT LEER JE?

In het beroepsonderwijs rekenen we op je zelfwerkzaamheid. In de 3de graad worden de basisvaardigheden van de 2de graad verder uitgediept. Je verwerft een doorgedreven specialisatie op een specifiek domein van de bedrijfs- of dienstenwereld.

 • opstellen en ontleden van bewerkingsvolgorde;
 • opbouwen en uitvoeren van het CNC-productieproces (CNC = computergestuurde machines);
 • machine- onderhoud en veiligheid;
 • basisprincipes van CAD en CAD-CAM 3D (= programma’s voor technisch tekenen);
 • werkplanning en technische kostprijsberekening;
 • opzoeken en integreren van technische informatie door middel van moderne communicatietechnieken (ICT) in functie van de uit te voeren opdracht;
 • aandacht voor milieuaspecten bij de afwerkingtechnieken van schrijn- en meubelwerk;
 • basisprincipes kunststofschrijnwerk.

Je leert vooral via projecten, waarin theorie en praktijk gebundeld worden.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Met het studiegetuigschrift van het 6de jaar kun je de arbeidsmarkt op.

Het is echter ten stelligste aan te raden om een 7de specialisatiejaar Industriële houtbewerking te volgen, omdat je dan ook een diploma secundair onderwijs verwerft. De meeste leerlingen gaan hier trouwens voor. Op die manier sta je sterker in het vinden van een boeiende job.

Binnenschrijnwerk & interieur3232
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
LO22
Engels22
Mavo11
Nederlands22
Wiskunde22
GFL/ICT11
Binnenschrijnwerk - interieur2019
VCA-1
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.