LEERLING
VAN VTI
WORDEN?

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

WIE BEN JE?

Wie kiest voor een opleiding“Elektrische Installaties” heeft een technisch inzicht dat gekoppeld is aan handigheid. Je hebt doorzettingsvermogen, zin voor creativiteit, kwaliteitsbewustzijn en zin voor nauwkeurigheid. Veiligheidsprocedures zijn uiterst belangrijk, en je leert inzien dat iedereen zich daaraan moet houden.

Sociale vaardigheden, in team werken en zowel mondeling als schriftelijk kunnen rapporteren zijn ook belangrijk. 

Je wilt streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering, je hebt belangstelling voor technologische vernieuwingen en op ICT-vlak wil je een praktische kennis verwerven.

WAT LEER JE?

De leerplandoelstellingen en leerinhouden worden zodanig aangeboden, dat de praktijk en de theorie als één geheel worden ervaren. Daardoor worden theorie en praktijk goed op mekaar afgestemd. We wat je leert sluit aan bij de realiteit. Voor tekenen en opzoekingswerk wordt gebruik gemaakt van de computer.

Het belang van de bedrijfstages is heel groot. Het geeft je de kans om in de werkrealiteit te beleven en dit niet alleen op technologisch maar ook op administratief en sociaal vlak.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Met het studiegetuigschrift van het 6de jaar kun je de arbeidsmarkt op.

Het is echter ten stelligste aan te raden om een 7de specialisatiejaar Industriële elektriciteit te volgen, omdat je dan ook een diploma secundair onderwijs verwerft. De meeste leerlingen gaan hier trouwens voor. Op die manier sta je sterker in het vinden van een boeiende job.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES3232
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
LO22
Engels22
Mavo11
Nederlands22
Wiskunde22
GFL11
Elektrische installaties2019
VCA-1
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.