LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

WIE BEN JE?

Wie kiest voor een opleiding“Elektrische Installaties” heeft een technisch inzicht dat gekoppeld is aan handigheid. Je hebt doorzettingsvermogen, zin voor creativiteit, kwaliteitsbewustzijn en zin voor nauwkeurigheid. Veiligheidsprocedures zijn uiterst belangrijk, en je leert inzien dat iedereen zich daaraan moet houden.

Sociale vaardigheden, in team werken en zowel mondeling als schriftelijk kunnen rapporteren zijn ook belangrijk. 

Je wilt streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering, je hebt belangstelling voor technologische vernieuwingen en op ICT-vlak wil je een praktische kennis verwerven.

WAT LEER JE?

De leerplandoelstellingen en leerinhouden worden zodanig aangeboden, dat de praktijk en de theorie als één geheel worden ervaren. Daardoor worden theorie en praktijk goed op mekaar afgestemd. We wat je leert sluit aan bij de realiteit. Voor tekenen en opzoekingswerk wordt gebruik gemaakt van de computer.

Het belang van de bedrijfstages is heel groot. Het geeft je de kans om in de werkrealiteit te beleven en dit niet alleen op technologisch maar ook op administratief en sociaal vlak.

De geïntegreerde proef (6de en 7de jaar) wil het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes gericht op de beroepsactiviteit evalueren. Deze proef richt zich hoofdzakelijk op een toepassing van de specifieke vakken alhoewel hierbij de algemene vakken niet uit het oog verloren worden. 

Je hebt geen examens, maar wordt voor alle vakken permanent geëvalueerd.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Met het studiegetuigschrift van het 6de jaar kun je de arbeidsmarkt op.

Het is echter ten stelligste aan te raden om een 7de specialisatiejaar Industriële elektriciteit te volgen, omdat je dan ook een diploma secundair onderwijs verwerft. De meeste leerlingen gaan hier trouwens voor. Op die manier sta je sterker in het vinden van een boeiende job.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES3232
5de jaar6de jaar
Algemene vakken
Godsdienst22
Project algemene vakken44
Engels22
Lichamelijke opvoeding22
Specifieke vakken
Realisaties elektrische installaties2222
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
WEEKMENU

Benieuwd wat er deze week op het menu staat in de eetzaal? Bekijk ons weekmenu!

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.