LEERLING
VAN VTI
WORDEN?

BIOTECHNOLOGISCHE en CHEMISCHE STEM- WETENSCHAPPEN

WIE BEN JE?

Deze studierichting heeft een volledig eigen karakter binnen het technisch onderwijs. Ze stelt dan ook specifieke eisen:

  • voldoende studiecapaciteit: 6 uur wiskunde, vele uren wetenschappelijke vakken en de intentie om dagelijks te studeren;
  • belangstelling bezitten voor algemene vorming: de algemene vorming beslaat meer dan de helft van het lesurenpakket;
  • naast de technisch-theoretische benadering komen ook laboratorium-oefeningen aan bod;
  • een gemiddelde interesse voor talen bezitten: Nederlands, Frans en Engels; 
  • een uitgesproken belangstelling tonen voor natuurwetenschappen (biologie, fysica en chemie) en graag wetenschappelijk werk uitvoeren: in een labo met proeven, metingen en observaties.
  • stiptheid, netheid en nauwkeurigheid in het volbrengen van opdrachten;
  • dit is een richting voor verstandige leerlingen met belangstelling voor wetenschappen.

WAT LEER JE?

De algemene vakken blijven een belangrijk deel uitmaken van het studiepakket: 4 lesuren wiskunde in combinatie met 1 lesuur toegepaste wiskunde, 3 lesuren Nederlands, 2 lesuren Frans en 2 lesuren Engels. De wetenschappen worden ondersteund door 7 lesuren lab en 1 lesuur informaticawetenschappen, samen goed voor een pakket wetenschappen van 14 lesuren.

Omdat deze afdeling voorbereidt op hogere studies, moet je de nodige zelfdiscipline bezitten om ook na de lesuren te werken en te studeren. Studie-inzet na de lesuren bepaalt in hoofdzaak de kans op slagen bij verdere hogere studies.

WAT KUN JE NADIEN LEREN?

De afdeling verschaft toegang tot elke vorm van hoger onderwijs. Studierichtingen die steunen op een goede kennis van wetenschappen liggen het meest voor de hand.

Master (2 cycli): medische en farmaceutische richtingen, wetenschappelijke richtingen (biologie, aardrijkskunde, dierenarts, chemie, fysica), lichamelijke opvoeding, master in de industriële wetenschappen, architect …

Bachelor (1 cyclus): technische of paramedische opleidingen (chemie, verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, laborant, diëtist, farmaceutische technieken, medisch secretariaat), sociaal hoger onderwijs en pedagogisch hoger onderwijs (onderwijzer, leraar wiskunde, informatica, wetenschappen) en agrarisch hoger onderwijs (gentechnologie, land- en tuinbouw, tuin- en landschapsarchitect …).

Uiteraard staan ook heel wat 3de leerjaren van de 3de graad (= 7de leerjaar) open zodat in één jaar een technische kwalificatie behaald kan worden: meetkundig schatter, informaticaverwerking, verkoop en distributie, biochemie, textieltechnicus, chemische procestechnologie.    

IN HET KORT

In Techniek-wetenschappen heb je vooral wetenschappen (chemie, biologie en fysica), wiskunde en algemene vorming. Door laboratoriumoefeningen kun je je vaardigheid oefenen. 

Het is een technisch-theoretische opleiding voor jongens én meisjes die na het middelbaar onderwijs verder willen studeren in hoger onderwijs van 1 cyclus (bachelor) of 2 cycli (master) in wetenschappelijke of technische richtingen.

BIOTECHNOLOGISCHE EN CHEMISCHE STEM - WETENSCHAPPEN3434
5e JAAR6e JAAR
Godsdienst22
LO22
Nederlands33
Engels22
Frans22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
GFL/ICT11
Wiskunde B+S44
Toegepaste wiskunde11
Biotechn. en chem . STEM- wet.1414
Biologie +labo32
Chemie + labo23
informatica wetenschappen10
Fysica + labo23
Biotechn. en chem. STEM- wet.66
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.