SAMEN INNOVEREN

WEST ONTHAALT

Het is een grote stap van je vertrouwde basisschool naar de eerste graad. Je moet wennen aan de nieuwe school, aan je leraars, aan je nieuwe vrienden. Je vindt dat juist tof of misschien maakt dit je onzeker. Daarom organiseren we verschillende onthaalmomenten. Eind augustus word je samen met je ouders uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Ook de eerste schooldag is een speciale onthaaldag. Tijdens de maand september leer je je klasgenoten optimaal en in een ontspannen sfeer kennen op de campusdag en de sportdag. Jouw welbevinden is voor ons belangrijk. Je goed voelen nodigt immers uit tot goed studeren. Vanaf de eerste dag werken we op die manier aan verdraagzaamheid.

WEST IS EEN SCHOOL VOOR JONGENS EN MEISJES, VOOR DENKERS EN DOENERS

In elke basisoptie van het eerste jaar A en B krijg jij STEM-onderwijs. Door projectwerk en de juiste STEM-didactiek leer je op een creatieve manier onderzoeken en problemen oplossen. Teamwerk is hiervoor belangrijk. Afhankelijk van je basisoptie kies je een STEM-pakket dat voorbereidt op aso, tso of bso.

WEST STEMT AF
OP JOUW TOEKOMST

We leven in een hoogtechnologische maatschappij. We laten jouw passie in een stimulerende leeromgeving ontluiken. Ervaren leraars werken in team om samen met jou projecten vanuit elke invalshoek van STEM te bestuderen. Ingenieur, productmanager, lasser, dokter, laborant, vliegtuigtechnicus… wat je ook kiest, in WEST word je expert in je vak. We bereiden je voor op universiteit, hogeschool of arbeidsmarkt.

WEST STAAT VOOR
KENNIS EN CULTUUR

Zowel theoretische als praktische kennis vinden wij belangrijk. Dit vormt je tot een stevige persoonlijkheid. De leeruitstappen en activiteiten zijn afgestemd op jouw studierichting. Elke klas krijgt de kans om toneel- of filmvoorstellingen bij te wonen.

WEST GAAT VOOR ECOLOGIE EN DUURZAAMHEID

Zorg dragen voor onze aarde leer je van jongs af aan dus ook op onze school. Debatten, projecten en acties zetten jou aan het denken zodat je de juiste keuzes maakt. ‘Groene’ wetenschap en techniek zorgen ervoor dat dit gefundeerd gebeurt.

Zorg dragen voor onze aarde
leer je van jongs af aan

WEST LEEFT EN CREËERT

Onze school stelt duidelijke regels en afspraken in een warme leefomgeving. Graag naar school gaan is de start van een succesvolle schoolloopbaan. Heel wat acties en projecten ontstaan vanuit de leerlingenraad. Samen gaan we op zoek naar nieuwe uitdagingen waarbij je je talenten leert kennen en grenzen leert verleggen. Sprekende borden, boekenruilhuisjes, passiefbouw, duaal leren, serreproject, planetenwandeling,.. zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

MEISJES@WEST

Meer en meer meisjes wagen de stap naar innovatief STEM-onderwijs. Het is wetenschappelijk bewezen dat meisjes over unieke talenten op dat vlak beschikken. Onze veranderende wereld heeft jou nodig. Meisjes zijn vaak trekkers op weg naar zorg en duurzaamheid. Ook in dit opzicht vormen ‘groene’ wetenschap en techniek de nodige basis.

Wil je je graag inschrijven in West?