West Petrus En Paulus Onze School Pedagogisch Project Header

ONS PEDAGOGISCH
PROJECT

MISSIE

VTI Oostende is een school met een brede eerste graad en een STEM-bovenbouw. We willen jongeren opleiden tot zelfstandige en bekwame mensen in een vakgebied. We leren hen in team werken en verantwoordelijkheid opnemen. We verliezen de algemene vorming niet uit het oog. A- finaliteit leerlingen leiden we in de eerste plaats op als vakspecialisten voor de arbeidsmarkt; TD&A finaliteit leerlingen oriënteren we zowel naar hoger onderwijs als naar de arbeidsmarkt.

We bedden al onze opleidingen in de STEM-pedagogie (teamwerk, probleemoplossend denken, systeemdenken, theorie als ‘tool’). We hebben oog voor de constante vernieuwingen in de technologische wereld en willen onze leerlingen daarvoor ook warm maken. Daarom is onze slagzin niet voor niets SAMEN INNOVEREN.

WAARDEN

  • Iedereen telt, dat telt. We gaan warm en stijlvol met elkaar om. We zijn ons bewust van de unieke waarde van elke jongere en elke medewerker.
  • We gaan voor kwaliteit in al onze processen. We willen ons onderscheiden door innoverend onderwijs dat bouwt op de kracht van traditie. We gaan voor relatiekwaliteit in onze contacten.
  • We zijn bruggenbouwers. Alle kansen om samen te werken met collega’s, ouders, andere scholen en externe parners grijpen we aan.
  • We gaan voor synergie: 1 + 1 = 3. We staan open voor nieuwe onverwachte uitdagingen. Synergie is bij ons de motor voor innovatie.
  • We gaan voor zelfzorg met een accent. Het christelijk zingevingskader in dialoog met andere religies en overtuigingen is onze inspiratiebron.
Petrus En Paulus West Pedagogisch Project Waarden
Petrus En Paulus West Pedagogisch Visie

VISIE

SAMEN SLAGEN

VTI oostende wil bouwen aan een warm schoolklimaat. We willen hecht samenwerken zodat iedereen slaagt in een gelukkig leven. We willen talenten laten ontluiken met het oog op het brengen van meerwaarde in de samenleving.

In onze organisatie komen de leerlingen op de eerste plaats: ze moeten zich thuis voelen op school. We willen dat ze leren in team werken. We dagen ze uit om hun grenzen te verleggen. Petrus & Paulus heeft daar toe de grootst mogelijke waaier van gedegen opleidingen in huis.

Het kader daar toe wordt gevormd door het lerarenteam en het ondersteunend personeel. Overleg, teamwork en participatie in de besluitvorming is hun drive. Ze worden hierin ondersteund door de schooldirecties en het schoolbestuur die zorgen voor een efficiënte en krachtige leeromgeving.
Op die manier willen we de baseline SAMEN SLAGEN waar maken, zowel voor leerlingen als voor het schoolteam.

STUDIEAANBOD

1

1STE GRAAD

Benieuwd naar onze eerste graad? Bekijk hier hoe je kan groeien tot wie je wil zijn!

2

2DE GRAAD

Ontdek onze studierichtingen in de 2de graad!

3

3DE GRAAD

Benieuwd naar ons studieaanbod in de 3de graad?

Wil je graag inschrijven in het VTI?