SCHOOLREGLEMENT

WE BOUWEN ONS PEDAGOGISCH PROJECT ROND HET LETTERWOORD BERTA:

 • Beleefd:
  keurig taalgebruik, groeten en teruggroeten, kleine dingen doen voor mekaar, …
 • Eerlijk:
  fouten erkennen en durven toegeven, sancties aanvaarden, de waarheid spreken
 • Respectvol:
  behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden, geduld hebben als iemand nog bezig is, respect opbrengen voor materiaal en meublilair
 • Tolerant (verdraagzaam):
  niet altijd gelijk willen hebben, niet iedereen is gelijk en dat hoeft ook niet, kansen geven vergeten en vergeven
 • Attentvol:
  vriendelijk zijn, positief meewerken in de klas, eens kunnen lachen maar ook kunnen stoppen, elkaar helpen, een luisterend oor zijn voor elkaar

STUDIEAANBOD

1

1STE GRAAD

Benieuwd naar onze eerste graad? Bekijk hier hoe je kan groeien tot wie je wil zijn!

2

2DE GRAAD

Ontdek onze studierichtingen in de 2de graad!

3

3DE GRAAD

Benieuwd naar ons studieaanbod in de 3de graad?

Wil je graag inschrijven in het VTI?