LEERLING
VAN VTI
WORDEN?

BOUW

WIE BEN JE?

Zit de passie voor bouwen in je bloed? Hou je van vakmanschap?

Heb je oog voor detail en een passie voor hedendaagse architectuur?

Droom je ervan om ooit je eigen huis zelf te metselen of eigenhandig je huis te verbouwen?

Ben je niet bang van een stevige portie praktijk en vakkennis? Wil je het bouwproces van naaldje tot draadje leren kennen?

Wil je via de praktijk de theorie onder de knie krijgen? Wil je CAD-tekenen, bouwmaterialen bestuderen en een bouwwerk realiseren?

 

Een ideale richting met veel arbeidsmogelijkheden. Na de derde graad Bouw kan je zo terecht op de arbeidsmarkt.

BOUW3232
3e JAAR4e JAAR
Godsdienst22
LO22
Engels22
Maatschappelijke vorming22
Nederlands33
Wiskunde22
GFL/ICT11
Bouw1818

WAT LEER JE?

 • Verwerven van praktisch inzichten;
 • Veilig werken met en het correct hanteren van allerlei machines en gereedschappen;
 • Correct hanteren van topografische meetapparatuur;
 • Onderzoeken van natuurlijke en technische systemen;
 • Verbanden leggen tussen de verschillende eigenschappen van bouwmaterialen;
 • Herkennen en kunnen toepassen van de verschillende metselverbanden;
 • Uitvoeringsvormen en uitvoeringstechnieken bestuderen en aanleren;
 • Inzicht verwerven in het ontwerpen via concrete voorbeelden;
 • Bestuderen van de materiaaleigenschappen zoals natuursteen, gefabriceerde stenen, mortels, beton, cement, zand, isolatiematerialen, bekistings- en bewapeningsmateriaal, vochtisolatie en granulaten;
 • Bestuderen en uitvoeren van een constructieve opbouw van een huisriolering;
 • Bestuderen en onderzoeken van uitvoeringsmogelijkheden van funderingen voor residentiële bouwprojecten;
 • Bekistingstechnieken toepassen;
 • Kleine betonneringswerken uitvoeren;
 • Plaatsen van vloertegels;
 • Lijmen van wandtegels;
 • Wapeningen maken, samenvoegen en plaatsen;
 • Bestuderen van de verschillende grondsoorten in functie van bouwprojecten;
 • Aandacht voor de werkvoorbereiding en het organiseren van een veilige en ordelijke werkplaats;
 • Aandacht voor kwaliteitscontrole, zelfevaluatie en ergonomie;Gebruik van digitale technologieën zoals bij het ontwerpen en het voorbereiden van een bouwwerk (CAD-tekenen);
 • Veilig leren werken met allerlei bouwgereedschappen en de veiligheidsvoorschriften kunnen naleven;
 • Veilig leren werken op hoogte;
 • Geïntegreerd en projectmatig de vaardigheden onderzoeken, ontwerpen en samenstellen;
 • Geïnformeerd werken met materialen, machines en gereedschappen;
 • Probleemoplossende strategieën bedenken en uitvoeren;
 • Meetvaardigheden en machinevaardigheden aanleren en toepassen;
 • Verbanden tussen grootheden onderzoeken;
 • Kostprijsberekening;
 • Digitaal projectdossier opmaken;
 • Keuzes beargumenteren; …
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.