LEERLING
VAN VTI
WORDEN?

VLIEGTUIGTECHNIEK (+)

WIE BEN JE?

Vliegtuigtechnieken kun je goed voorbereid aanvatten en met succes beëindigen als je uit een studierichting 2de graad D&A komt waar in voldoende mate de vakken elektriciteit, mechanica, wiskunde en fysica aan bod zijn gekomen, zoals  elektromechanische technieken, EMT+,  wetenschapsrichtingen, …

De leerlingen uit ASO-studierichtingen met een sterk wiskundige vormingscompetentie zullen zich technisch-technologisch moeten bijwerken. 

Vliegtuigtechnieken is een veeleisende richting. Daarom verwachten we:

  • voldoende intelligentie en een hoog technisch abstractievermogen
  • een praktische belangstelling voor techniek
  • inzicht in principes en wetmatigheden van fysica, elektriciteit, mechanica
  • strikt en zelfstandig procedures kunnen navolgen
  • flexibiliteit en creativiteit om problemen op te lossen
  • vaardigheid om manuele opdrachten uit te voeren
  • gebeten zijn door het luchtvaartvirus

WAT LEER JE?

De studierichting TSO-vliegtuigtechnieken beoogt een polyvalente vorming en het verwerven van specifieke vaardigheden voor alle onderhoudsfuncties in verband met de luchtvaart en aanverwante activiteiten.

Deze studierichting bereidt voor op een toch wel bijzondere industriële bedrijvigheid. Het leerplan is inhoudelijk op de huidige Europese richtlijnen afgestemd. De leerstof wordt modulair aangeboden volgens EASA part 66. De verworven vaardigheden en kennis laten alle kansen op tewerkstelling buiten het doelgebied open.

Dit geactualiseerde leerplan beantwoordt aan de luchtvaartrichtlijnen en biedt ruime kansen om de doelstellingen van het technisch secundair onderwijs te realiseren. De praktijkvakken vinden plaats in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum VLOC (Nieuwpoortsesteenweg 945c te 8400 Oostende aan de luchthaven, zie www.vloc.eu), een bijzonder goed uitgeruste trainingssite waar ook de luchtvaartopleiding van de hogeschool VIVES en de VDAB gebruik van maken.

Je kan optioneel kiezen voor 2u extra Wiskunde ter voorbereiding op verdere studies.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Deze studierichting biedt jongeren de mogelijkheid tot het behalen van een basisopleiding voor onderhoudstechnicus in de luchtvaart met het oog op tewerkstelling in de luchtvaart en aanverwante sectoren. Door hun technisch-technologische vorming hebben de leerlingen ook tal van tewerkstellingsmogelijkheden buiten de luchtvaartsector. Als je slaagt in het 2de jaar van de 3de graad krijg je automatisch van het Directoraat Generaal voor de Luchtvaart een vrijstellingsrapport om een A-licentie te behalen. Na twee jaar stage in een luchtvaartbedrijf kun je deze licentie effectief krijgen. Deze licentie is nodig om aan vliegtuigen te mogen werken. 

Mogelijkheden tot verdere studies:

  • Als je een Se-n-Se Vliegtuigtechnicus volgt, krijg je een vrijstellingsrapport voor het behalen van een B1-licentie en een gedeeltelijke B2-licentie.
  • Bachelor in specifieke opleidingen (bv. Luchtvaart in VIVES).
  • Bedrijfsopleidingen bij overheidsdiensten (Ministerie van Verkeerswezen, bestuur der luchtvaart, Regie der luchtwegen, Eurocontrol …) of vliegtuig- maatschappijen.

IN HET KORT

De doelstelling van de afdeling is tweevoudig.  Enerzijds gekwalificeerde vaklui opleiden die de attitude en de basisvaardigheden bezitten om niet alleen in vliegtuigonderhoud maar ook in gespecialiseerde mechanische bedrijven te werken.  Anderzijds jongelui opleiden zodat ze in het hoger onderwijs op bachelorniveau verder kunnen studeren in aeronautische wetenschappen en in de elektromechanica.

VLIEGTUIG TECHNIEKEN32 / 34(+)32 / 34(+)
5e JAAR6e JAAR
Godsdienst22
LO22
Nederlands22
Engels22
Frans22
Natuurwetensch.11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
GFL/FEV11
Wiskunde32
Vliegtuigtechnieken1515
VCA-1
(+) vrijwillig Wiskunde verdieping+2+2
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.