LEERLING
VAN VTI
WORDEN?

TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN & ENGINEERING

WIE BEN JE?

Deze studierichting is een technisch-theoretische afdeling, met vele doorstromingsmogelijkheden in het hoger onderwijs.  Ze stelt dan ook hoge en  specifieke eisen:

  • Voldoende studiecapaciteit: het is een polyvalente opleiding met vele uren technisch-theoretische vakken.
  • De intentie om dagelijks te studeren.
  • Belangstelling bezitten voor algemene vorming: de algemene vorming beslaat de helft van het lesurenpakket.
  • Naast de technisch-theoretische benadering komen ook laboratorium-oefeningen aan bod.
  • Een gemiddelde interesse  voor talen bezitten: Nederlands, Frans en Engels;
  • Wiskunde een interessante uitdaging vinden.
  • Geïnteresseerd zijn in technische systemen en wetenschappelijke problemen.
  • Stiptheid, netheid en nauwkeurigheid in het volbrengen van opdrachten.
  • Dit is een richting voor verstandige leerlingen met inzicht in wetenschap en techniek die willen leren vanuit een praktische benadering en door onderzoek.
  • Aangezien dit op theoretisch vlak een uitdagende richting is, vereist het zelfdiscipline in het bijhouden van werk en een goede studeerhouding.

WAT LEER JE?

Deze afdeling koppelt een wiskundig-wetenschappelijke opleiding aan een technische vorming. De wiskunde wordt in de 3de graad opgedreven tot 8 uur per week. De technisch-theoretische vakken zijn niet alleen een uitbreiding en uitdieping van de leerstof van de 2de graad, maar zijn vooral op laboratoriummetingen gericht. De informatica wordt in de technische en in de algemene vakken geïntegreerd. Een belangrijk pakket algemene vorming ondersteunt de wetenschappelijke en de technische vakken.

Gezien deze afdeling voorbereidt op hogere studies moet je de nodige zelfdiscipline bezitten om ook buiten de lestijden te werken en te studeren. De studie-inzet na de lesuren bepaalt in hoofdzaak de kans op succes in de huidige en latere hogere studies.

Dit is de STEM-richting par excellence: het is de enige opleiding in het secundair onderwijs waar alle componenten (Science, Technology, Engineering, Mathematics) zo volledig aan bod komen. Dat betekent ook dat we een STEM-didactiek hanteren: probleemoplossend denken, inzichten verwerven in systemen, teamwork.

WAT KUN JE NADIEN LEREN?

Hoewel de afdeling toegang verschaft tot elke vorm van hoger onderwijs, liggen studierichtingen die steunen op een goede kennis van wiskunde en technologie het meest voor de hand. 

Master (2 cycli): master in de industriële wetenschappen, architect, industrieel ontwerper, …

Bachelor (1 cyclus): technische opleidingen (elektriciteit, elektro-mechanica, hout en bouw …) en pedagogisch hoger onderwijs (leraar technische vakken, informatica, wiskunde  of technologie).

Uiteraard staan ook heel wat 3de leerjaren van de 3de graad (= 7de leerjaar) open zodat in één jaar een technische kwalificatie behaald kan worden: meetkundig schatter, informaticaverwerking, verkoop en distributie, industriële onderhoudstechnieken, toegepaste autotechnieken …

IN HET KORT

In deze afdeling krijg je een brede  algemene vorming. De specifieke vorming gebeurt via een theoretisch-wetenschappelijke opleiding met aandacht voor de technologische toepassingen. Industriële wetenschappen is gericht op verdere studies als bachelor of master.

TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN & ENGINEERING3434
5e JAAR6e JAAR
Godsdienst22
LO22
Nederlands33
Engels22
Frans22
aardrijkskunde11
Geschiedenis11
GFL/ICT11
Biologie10
Wiskunde B+S66
Toegepaste Wiskunde22
Technologische Wetenschappen1112
Chemie21
Fysica B+S910
informatica wetenschappen01
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.