LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN

WIE BEN JE?

Afgestudeerden van de afdeling Elektrische installatietechnieken vinden hun tewerkstelling vooral als technicus.

Daarom verwachten we:

  • Interesse voor het verwerven van technisch-theoretische en praktische kennis en vaardigheden;
  • Probleemoplossend denken en handelen;
  • Creativiteit en verantwoordelijkheidszin bij het organiseren van werkzaamheden;
  • Een communicatieve instelling en de wil om in teamverband te werken;
  • Stiptheid en het vermogen richtlijnen en voorschriften correct toe te passen.

WAT LEER JE?

Naast de vakken talen, wiskunde, algemene vorming en de specifiek technische vakken zoals elektriciteit, installatieleer en elektronica krijgen realisaties en projecten grote aandacht.

De meeste lessen vinden plaats in een technische leeromgeving om zo de verschillende vakken maximaal te integreren.

Gezien het brede technische spectrum van de afdeling, moet de leerling de nodige discipline bezitten om zelfstandig opzoekingswerk te verrichten en de leerstof regelmatig te herhalen.

De studie-inzet buiten de gewone lesuren is ook in de afdeling Elektrische installatietechnieken van groot belang.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Mogelijke verdere studies:

1 Specialisatiejaren TSO of BSO:  stuur- en beveiligingstechnieken, industriële computertechnieken,  regeltechnieken,  industriële onderhoudstechnieken.

2  Hoger onderwijs – bachelor:  lerarenopleiding elektriciteit/mechanica en professionele bachelor.

Tewerkstelling als technicus huishoudelijke en industriële installaties, werfverantwoordelijke, zelfstandige, bediende technische diensten, en commercieel bediende in de elektriciteitssector.

IN HET KORT

In de afdeling Elektrische installatietechnieken word je opgeleid tot technicus. Je wordt betrokken bij het organiseren van werkzaamheden waarbij creativiteit, probleemoplossend denken en verantwoordelijkheidszin heel belangrijk zijn. Deze afdeling bereidt je ook voor op verdere studies in verschillende specialisaties of een professionele bachelor.

ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN3232
5e JAAR6e JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen10
Aardrijkskunde01
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde22
Realisaties elektrische installatietechnieken1818
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.