LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

AANBOD 1STE, 2DE & 3DE GRAAD

STRUCTUUR

ELEKTROMECHANICA

WIE BEN JE?

Elektromechanica is een nijverheidstechnische afdeling die voorbereidt op hoger onderwijs.  Ze stelt dan ook specifieke eisen:

  • Voldoende studiecapaciteit: 5 uur wiskunde in de tweede graad, 4 uur wiskunde in derde graad en vele uren technisch-theoretische vakken.
  • De intentie om dagelijks te studeren.
  • Belangstelling bezitten voor algemene vorming: de algemene vorming beslaat de helft van het lesurenpakket.
  • Interesse tonen voor mechanica en elektriciteit.
  • Naast de technisch-theoretische benadering komen ook labo en praktijkoefeningen aan bod.
  • Aanleg hebben voor nauwkeurigheid: integrale kwaliteitszorg is een doelstelling.
  • Dit is een richting voor verstandige, praktisch aangelegde leerlingen.
  • Gezien de moeilijkheidsgraad van deze afdeling moet je de nodige zelfdiscipline bezitten om ook buiten de lestijden te werken en te studeren.  De studie-inzet buiten de lesuren bepaalt in grote mate de kans op succes in deze afdeling.

WAT LEER JE?

Deze afdeling koppelt een gedegen wiskundige inhoud (4 wekelijkse lestijden) aan een veelzijdige technische inhoud; elektriciteit, elektronica en mechanica vormen de kern van de opleiding. 14 lestijden algemene vorming bieden ruime kansen je op te leiden tot  een polyvalente en flexibele technicus. 

Dit is samen met Industriële wetenschappen de enige échte STEM-richting: Science, Technology, Engineering en Mathematics zijn je ding.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

In de derde graad volg je logischerwijze verder Elektromechanica. Voor wie merkt dat de richting te theoretisch is, dan kun je zonder problemen overschakelen naar Elektromechanische technieken, Autotechnieken, Vliegtuigtechnieken of Elektrische installatietechnieken, omdat je reeds een soliede theoretische basis verworven hebt.

IN HET KORT

Centraal in deze vorming staat het gestructureerd, inzichtelijk en creatief handelen en denken. Er gaat veel aandacht naar uitvoeringstechnische aspecten in functie van concrete realisaties. Je hebt veel theorie, maar die is gericht naar toepassingen.

ELEKTROMECHANICA33
4e JAAR
Godsdienst2
Nederlands4
Frans2
Engels2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Wiskunde5
Toegepaste fysica1
Toegepaste chemie1
Elektriciteit3
Mechanica2
Elektrische schakeltechnieken2
Elektromechanische processen4
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
WEEKMENU

Benieuwd wat er deze week op het menu staat in de eetzaal? Bekijk ons weekmenu!

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.