LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

WIE BEN JE?

Wetenschappen – wiskunde is een aso-richting die voorbereidt op hoger onderwijs.  Ze stelt dan ook specifieke eisen:

  • Je hebt een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen.
  • Je wil je vastbijten in wiskundige problemen en wetenschappelijk onderzoek. Je kan hiervoor precies en STEM-methodisch te werk gaan. 
  • Vanuit een sterke interesse wil je meer te weten komen over biologische, chemische en fysische problemen. 
  • Studeren schrikt je niet af. Je besteedt heel wat tijd aan je schoolwerk.
  • Je wil een stevige, algemene vorming die een goede basis is om verder te studeren.
  • In de tweede graad volg je een richting waarbij wiskunde leerplan 5 gegeven wordt (Latijn, economie, wetenschappen).

WAT LEER JE?

Beide aspecten van deze STEM-richting doen een bijzonder beroep op het abstraherend vermogen, grote aandacht voor methode en nauwkeurigheid.

De component wiskunde klimt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, ruimtemeetkunde, analyse, statistiek en kansrekenen.

De component wetenschappen laat je onderzoeksgericht leren en probleemoplossend denken.

In het vak wetenschappelijke literatuur buig je je over wetenschappelijke teksten al dan niet in het Nederlands en leer je kritisch denken over wetenschappelijke thema’s.

Er zijn ook 2 lestijden “vrije ruimte” voorzien. Onze school vult deze 2 uren in met het vak seminarie. In de derde graad kies je voor vier seminaries waarvan één een eindwerk is. Het eerste seminarie in het 6de jaar wordt besteed aan het eindwerk. Tijdens een seminarie werk je onder begeleiding van de leerkracht minstens de helft van de tijd zelfstandig aan een thema. Je bereidt zelf een onderdeel voor: je stelt dat voor aan de medeleerlingen of je verwerkt individueel de voorgestelde leerstof. Daarover is er geen proefwerk. De leerkracht oordeelt permanent over de vooruitgang die je maakt op basis van tussentijdse evaluaties.

Mogelijke thema’s zijn: toegepaste wetenschappen, microbiologie, media, woordkunst, het sociale aspect in de eigentijdse film, Italiaans, Spaans, psychologie, mode, artistieke initiatie, sociaaleconomische initiatie, economie voor niet-economisten, uitbreiding wiskunde, de Groote Oorlog, voorbereiding toelatingsproef geneeskunde …

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

De studierichting wetenschappen – wiskunde richt zich vooral naar leerlingen die wensen verder te studeren (bachelor en master) in alle wetenschappelijke richtingen, geneeskunde, ingenieurswetenschappen, taal- en letterkunde, lerarenopleiding, kinesitherapie, logopedie, LO, biomedische wetenschappen, chemie, voedings- en dieetkunde, toegepaste taalkunde,…

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE3232
5e JAAR6e JAAR
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Esthetica11
Wiskunde66
Aardrijkskunde12
Biologie22
Chemie21
Fysica22
Wetenschappelijke literatuur11
Seminarie22
Wil je je graag inschrijven in West?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
WEEKMENU

Benieuwd wat er deze week op het menu staat in de eetzaal? Bekijk ons weekmenu!

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.