LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

ELEKTROMECHANICA

WIE BEN JE?

Elektromechanica is een nijverheidstechnische afdeling die voorbereidt op hoger onderwijs.  Ze stelt dan ook specifieke eisen:

  • Voldoende studiecapaciteit: 5 uur wiskunde in de tweede graad, 4 uur wiskunde in derde graad en vele uren technisch-theoretische vakken.
  • De intentie om dagelijks te studeren.
  • Belangstelling bezitten voor algemene vorming: de algemene vorming beslaat de helft van het lesurenpakket.
  • Interesse tonen voor mechanica en elektriciteit.
  • Naast de technisch-theoretische benadering komen ook labo en praktijkoefeningen aan bod.
  • Aanleg hebben voor nauwkeurigheid: integrale kwaliteitszorg is een doelstelling.
  • Dit is een richting voor verstandige, praktisch aangelegde leerlingen.

WAT LEER JE?

Deze afdeling koppelt een gedegen wiskundige inhoud (4 wekelijkse lestijden) aan een veelzijdige technische inhoud; de vele lestijden elektriciteit, elektronica en mechanica laten toe de basiskennis uit de 2de graad uit te diepen en uit te breiden. Je vaardigheid vergroot je niet zozeer door beroepspraktijk, maar vooral door laboratoriummetingen.  12 lestijden algemene vorming bieden ruime kansen je op te leiden tot  een polyvalente en flexibele technicus. 

Gezien de moeilijkheidsgraad van deze afdeling moet je de nodige zelfdiscipline bezitten om ook buiten de lestijden te werken en te studeren.  De studie-inzet buiten de lesuren bepaalt in grote mate de kans op succes in deze afdeling.

Deze richting is samen met Industriële wetenschappen de enige STEM-richting die alle elementen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ten volle aan bod laat komen.

WAT KUN JE NADIEN LEREN?

Hoewel de afdeling toegang verschaft tot elke vorm van hoger onderwijs, liggen studierichtingen die steunen op een goede kennis van wiskunde en toegepaste technologie het meest voor de hand: 

Master (2 cycli): industrieel ingenieur, master in de industriële wetenschappen…

Bachelor (1 cyclus): technische opleidingen (elektriciteit, elektromechanica …) en pedagogisch hoger onderwijs (leraar technische vakken, informatica, technologie).

Uiteraard staan ook heel wat 3de leerjaren van de 3de graad (= 7de leerjaar) open zodat in één jaar een technische kwalificatie behaald kan worden: meetkundig schatter, informaticaverwerking, industriële onderhoudstechnieken, toegepaste autotechnieken …

IN HET KORT

Centraal in deze vorming staat het gestructureerd, inzichtelijk en creatief handelen en denken. Er gaat veel aandacht naar uitvoeringstechnische aspecten in functie van concrete realisaties. Deze opleiding leidt naar het hoger onderwijs van het niveau professionele bachelor binnen het domein elektromechanica.

ELEKTRO-
MECHANICA
3434
5e JAAR6e JAAR
Godsdienst22
Nederlands22
Frans22
Engels22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde44
Natuurwetenschappen10
Elektromechanische processen1718
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
CATERING

Benieuwd naar ons aanbod van? Bekijk het hier

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.