LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

AANBOD 1STE, 2DE & 3DE GRAAD

STRUCTUUR

SCHILDERWERK EN DECORATIE

WIE BEN JE?

De 2de graad is uiterst belangrijk voor wie later wil uitgroeien tot een ‘bekwaam vakman’ of ‘bekwame vrouw’.

We verwachten jongens en meisjes die:

  • bereid zijn zich met volle overgave in te zetten bij de theoretische en praktische opleiding;
  • hun algemeen vormende en hun technische vakken regelmatig en  grondig studeren;
  • oog hebben voor nauwkeurigheid, afwerking en stijl;
  • niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken;
  • zelfstandig een opgelegde opdracht kunnen uitvoeren en die bovendien bereid zijn om in een groep ernstig te werken;
  • steeds alle nodige veiligheidsmaatregelen na leven;
  • eerbied hebben voor grondstof en voor gereedschap;
  • in de bouwnijverheid een mooie toekomst weggelegd zien en die zich met overgave voor hun opleiding willen inzetten.

De afdeling is aangewezen voor jongens en meisjes met vaardige handen en praktische ingestelde geest. Ook algemene vakken worden serieus genomen, zelfs al ben je er niet zo sterk in.

WAT LEER JE?

In de 2de graad leer je basisvaardigheden: doorzetting en volharding, zin voor perfectie, beroepsernst, materialen- en gereedschapskennis, nauwkeurigheid, zin voor afwerking en stijl. Er wordt ruim aandacht besteed aan technische vakken en beroepspraktijk. De algemene vorming bereidt voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

Je leert vooral via projecten, waarin theorie en praktijk gebundeld worden. Je hebt geen examens, maar wordt voor alle vakken permanent geëvalueerd.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Met de basiskennis en -vaardigheden van de tweede graad heb je een stevige basis voor Schilderen-decoratie als logische vervolgrichting in de derde graad.

SCHILDERWERK EN DECORATIE33
4e JAAR
Algemene vakken
Godsdienst2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Specifieke vakken
Realisaties schilderwerk en decoratie21
Wil je je graag een rondleiding in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
WEEKMENU

Benieuwd wat er deze week op het menu staat in de eetzaal? Bekijk ons weekmenu!

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.