LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

AANBOD 1STE, 2DE & 3DE GRAAD

STRUCTUUR

BOUWTECHNIEKEN

WIE BEN JE?

Deze studierichting is een praktisch-technische opleiding. Algemene vorming, theoretische opleiding en praktijk vormen drie evenwichtige pakketten. Het praktisch-technisch gedeelte omvat de fundamentele beginselen en de basistechnieken van bouwconstructies en het maken van eenvoudige realisaties (plannen …).

We verwachten jongeren met:

  • voldoende studiecapaciteit (algemene en technische vakken vormen 2/3 van het lestijdenpakket);
  • de intentie om regelmatig te studeren;
  • interesse voor het doorgronden van technische problemen;
  • inzet en nauwkeurigheid bij het volbrengen van opdrachten;
  • oog voor veiligheid in alle werkomstandigheden;
  • eerbied voor de grondstof en voor het gereedschap.

De 2de graad legt een stevige basis voor de specialisatie in de 3de graad.

WAT LEER JE?

Bouwtechnieken is een afdeling die behoort tot de praktisch-technische richtingen. Gezien hoger onderwijs niet direct de hoofddoelstelling is, ligt de nadruk minder op de algemene vorming en meer op de theoretisch-technische vakken en de beroepspraktijk. Vooral de theoretisch-technische vakken vormen een belangrijk onderdeel van het lessenaanbod. De technische evolutie vereist een beter en een dieper inzicht in het maken van plannen en ontwerpen,  bouwtechnische aspecten en het gebruik van materialen.

Door de uitbouw van een goed uitgeruste praktijkzaal bouw kunnen we de nieuwste evoluties volgen en realiseren. 

Gezien de moeilijkheidsgraad van deze afdeling moet de leerling de nodige zelfdiscipline bezitten om ook buiten de lestijden te leren en taken te maken.  Dit bepaalt in grote mate de kans op succes!

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

De logische vervolgrichting is Bouwtechnieken in de derde graad.

IN HET KORT

In de studierichting ‘Bouwtechnieken’ TSO verwerf je kennis en vaardigheden voor het vakgebied bouw. Je leert procesmatig denken en handelen. Aan de hand van een bouwplan, een beschrijving en meetstaat leer je een bouwconstructie voorbereiden en uitvoeren. Naast deze praktische realisaties leer je ook de verschillende aspecten van een ontwerp herkennen, toelichten en verwerken.

BOUWTECHNIEKEN32
4e JAAR
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Engels2
Frans2
Nederlands4
Wiskunde3
Natuurwetenschappen1
Onderzoek2
Organisatie2
Realisaties bouwtechnieken10
Wil je je graag inschrijven in het VTI?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
WEEKMENU

Benieuwd wat er deze week op het menu staat in de eetzaal? Bekijk ons weekmenu!

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school? Wanneer is er avondstudie voorzien?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.